Cookie beleid sv Gemini

De website van sv Gemini is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

 

Aanmeldingsformulier SV Gemini

Aanmeldingsformulier SV Gemini

Tijdsinspanning verenigingstaken per jaar ouders/verzorgers van jeugd t/m 15 jaar: ±12 uur Leden van 16 jaar en ouder: ± 25 uur

Ondergetekende(n) verklaart: - De gegevens naar waarheid te hebben ingevuld; - Bekend en akkoord te zijn met de mogelijkheid opgeroepen te kunnen worden tot het, in overleg, verrichten van werkzaamheden binnen de vereniging (bijv. het per team schoonhouden van de kleedkamers, het fungeren als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden, het verrichten van zaaldiensten e.d); - Bekend en akkoord te zijn met de verplichting om minimaal 1 verenigingstaak uit te voeren; - Bekend en akkoord te zijn met, en zich te zullen houden aan, de regels en voorschriften zoals die zijn vastgelegd in de Sociale Gedragsregels, Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze zijn tevinden op de website van SV Gemini (www.svgemini.nl). - Bekend en akkoord te zijn met de verplichting om de contributie per incassomachtiging te laten innen; - Bekend en akkoord te zijn met het feit dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel verenigingsjaar en, indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen, u dit vóór 1 juni van een jaar aan het secretariaat moet melden; - Bekend en akkoord te zijn dat bij opzegging gedurende het verenigingsjaar, de contributieverplichting voor het gehele verenigingsjaar onverkort blijft bestaan; - De vinkjes voor akkoord gezet te hebben in de daarvoor bestemde vakjes (bij de ondertekening en de incassomachtiging). Voor personen onder de 18 jaar moet door één van de ouders c.q. verzorgers mede akkoord worden gegaan. N.B. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 10,00 en wordt, samen, met de eerste contributie inning, automatisch geïncasseerd.

Ik verklaar door het aanvinken akkoord te gaan met de voorwaarden van het lidmaatschap zoals hiervoor is vermeld. Gemini gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zie hiervoor de privacyverklaring op onze website https://www.svgemini.nl/425/privacyverklaring/

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sportvereniging Gemini om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie.
“Door het aanvinken verklaar ik sportvereniging Gemini te Zoetermeer, tot wederopzegging, te machtigen de kosten met betrekking Contributie maandelijks te innen van mijn rekeningnummer".


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!